Övning KBT

Vad är frihet för dig?

Det är viktigt att titta på i vilken utsträckning man känner att man har är den som sitter vid ratten i sitt liv.

Att ta ansvar – att söka det bästa för sig själv, triggar ofta igång många känslor – desto viktigare att göra det, ju mer du tränar din hjärna till att klara av att göra det som från början kändes obehagligt (fast det är det bästa för dig själv) desto mer uthållighet tränar du upp dig till att ha.

Så titta på frågorna, gå inte djupt in i de frågor du känner motstånd till nu. Det kommer ändra sig under kursens gång – du kommer att känna mindre och mindre motstånd till att ändra ditt beteende och dina tankar.

Skriv ner svaren:

Vad innebär LEVA för dig? När det är som bäst och när det är som sämst

Vad innebär VARA för dig? När det är som bäst och när det är som sämst

Vad innebär AGERA för dig? När det är som bäst och när det är som sämst.

Vad innebär att BESTÄMMA över ditt liv? När det är som bäst och när det är som sämst.

Vad innebär det att ha OVISSHET i ditt liv?

Vad innebär ordet ACCEPTANS FÖR DIG?

Vad du vill ta med dig till klienten eller till dig själv är att hitta harmoni – inte balans, balans är att hela tiden tippa uppåt eller nedåt och det är otroligt svårt att känna att ALLA delar i livet är helt i balans och en stress kan börja ta tag i oss – så istället för att prata om balans så söker vi harmoni. Harmoni är ett brett begrepp och det tillåter lite skav utan skuld och skam över det.

 

KBT hur man bygger upp förtroende och tillit med en person, klient

Inom KBT får man ofta stora resultat men det är bara möjligt om man skapar förtroende och tillit. Det finns vissa saker som är väldigt bra att veta om förtroende och tillit.

Man har nytta av den här kunskapen i såväl privatlivet som i din karriär.

Så innan du kan göra en beteende analys behöver du ha den här kunskapen först.

När man talar med någon annan som man vill hjälpa är det viktigt att  personen har förtroende och tillit till dig – så det är någonting som man bygger upp.

Hur man bygger upp förtroende

 1. Tala sanning 
 2. Erkänn när du inte kan – inte vet hur någonting fungerar eller är.
 3. Erkänn när du har gjort fel
 4. Håll avtalade löften
 5. Lyssna aktivt och när du ger feedback var alltid respektfull.
 6. Kontrollera inte andra människor, visa tillit och be om återkoppling istället för att kontrollera
 7. Inse att det tar tid att bygga upp förtroende och låt det ta tid.
 8. Säg inte att du ska göra någonting innan du har:

Sett till att du har tid att göra det, tänkt igenom om du verkligen vill göra det och till sist ha modet att säga nej till det du inte vill göra.

 1. Var konsekvent – allt förtroende byggs upp av det. 
 2. Använd vänlighet både i ton och i handling – det leder till förtroende och tillit.
 3. Prata öppet om vilka känslor du känner i olika situationer – det öppnar upp och ger en tillåtande miljö för mottagaren att vara ärlig om sina känslor.
 4. Att öppet erkänna när du tycker någon har gjort någonting bra inger förtroende. Att alltid höja sig själv till skyarna inger inte förtroende.
 5. Att visa att man är sårbar inger förtroende. Så att prata om utmaningar som man utsätter sig för och även ta upp de som inte har gått bra visar på att man har mod samtidigt som man är sårbar.
 6. Och slutligen – ha inga förutfattade meningar – ta ingen person för givet, var flexibel och tillåt andra att: avboka,  inte gilla dig, inte vilja jobba med dig. Det säger ingenting om dig som person – det är ingenting personligt. Ju fortare du släpper taget om de personerna ju mer utrymme har du för de som verkligen gillar dig, vill se dig må bra och som möter dig med ett öppet kroppsspråk. 

Det är de personerna du vara med, jobba med och utvecklas med. 

Det finns ett uttryck som heter Trust Equation

Det kallas ekvation eftersom alla bitarna hjälper varandra fram till förtroendefullt beteende.

T = Trust Att man är villig att lita på andra 

C = Perception av trovärdighet 

R = Perception av pålitlighet

I = Intimitet

SO = Perception av vem man är själv. Fokuserar du på vad andra gör eller fokuserar du på vem du är i situationen.

Resultat och motivation kommer när man har förtroende för varandra

Resultat och motivation kommer när man har förtroende för varandra

Historien bakom hur KBT skapades

Den amerikanske psykologen Aaron Beck – psykiatriker och den amerikanska lingvisten Noam Chomskys forskning på det mänskliga språket och hur det påverkade vårt tänkande har en stor del i KBT-utveckling.

Aaron Beck lade märke till hur hans patienters uppfattning om sig själva ofta var felaktiga och väldigt negativa.

Så Aaron utvecklade en samtalsteknik som gick ut på att utmana de negativa tankarna och de felaktiga påståenden som klienterna hade om sig själva.

Efter att ha genomfört forskning och ställt samman resultaten visade det sig att KBT var lika effektiv som dåtidens antidepressiva medicinering.

Det som skilde sig från annan terapi var vikten av att intressera sig för klientens tankar och känslor. Det är också det som idag är huvudtemat i KBT, att bli medveten om tankarna och medveten om hur de tankarna påverkar vad vi gör.

Aaron Beck arbetade hårt för att bevisa att Freuds centrala tes att depression är en fientlighet som vänds inåt mot det egna jaget men när han arbetade med deprimerade personer upptäckte han att de främst var fyllda av hopplöshet och nedstämdhet.

Aaron mötte mycket motstånd när han utvecklade KBT men som tur var så slutade han inte utan fortsatte och gick emot strömmen av psykiatriker som fortfarande lade ner sina patienter på en soffa medans Aaron satt med klienterna och pratade i stöttande, motiverande anda.

Genom att han kartlade automatiska tankar och vilka beteenden som deprimerade personer visade upp kunde han tillsammans med klienterna bryta beteenden och skapa nya vanor och synsätt på deras situationer.

Många av hans patienter kunde med hjälp av beteende terapi sluta med sina mediciner och metoden började även att användas till icke deprimerade personer.

Nedan finns länkar för dig som vill läsa mer och fördjupa dig en artikel är på svenska och en på engelska, den engelska är ifrån Aaron Becks institut (uppdelad i tre delar)

KBT-historia: Aaron Beck och den kognitiva beteendeterapins historia under 1900-talet

 

A Biography of Cognitive Behavior Therapy