Varför litar jag inte på någon?

Tankar och reflektion kring tillit och traumahjärnan.

Hur du använder ACT i vardagen övning – Nytt

ACT – att jobba med acceptans i dess olika steg är någonting som förändrar mycket under en dag.

Att ha verktygen som gör att du inte tillåter andras beteenden, låter de styra din dag idag, att inte leva i skuld och skam för alltid för att uppleva att man aldrig kan arbeta med det man drömmer om på grund av rädsla och av mindervärdeskomplex är stort – och någonting som alla är värda att förändra.

Genom att på djupet förstå att det som har hänt går inte att ändra, det går inte att spola tillbaka tiden, det går dock att ha bra samtal under ordnade former för att mötas i hur upplevelsen har varit men det är inte alltid som det heller fungerar, kan bero på att personen är avliden, att det inte går att prata med den man inte kan förlåta, eller av andra anledningar som gör det omöjligt.

Att då lära sig tekniker och förstå anledningarna till varför du vill lära dig själv om ACT kommer att göra en stor skillnad på din livskvalitet.

Du håller i ratten, du styr – inte då tid, inte någon annan, inte din “gamla hjärnas” tänkande.

Hjärnan är plastisk vilket innebär att ett nytt beteende förändrar hjärnans signaler. Det är någonting som vi ska ta tillvara på under den här kursen och sakta men säkert ta oss fram till acceptans som i sin tur ger dig kvalitativ vardag.

Tänk på en händelse – inte för allvarlig – till exempel du säger en mening som kan uppfattas som opassande. Försök att bemöt din upplevelse med hjälp av ACT steg.

Använd gärna papper och penna om du önskar:

Observera – se dig själv utifrån med en vänlig mild blick.

Nyfikenhet – använd nyfikenhet och vänlighet inför det inträffade

Gör plats – skapa ett utrymme inuti dig där det finns “luft” runt själva händelsen,

Mjukna upp – tillåt dig att ha vänlig blick och mjuk känsla inför det du känner och det du har upplevt.

Lär dig att hålla det med en lätt känsla – motivera dig själv att ha kvar känslan över dagen.

ACT penna och papper

Att arbeta med värderingar med papper och penna är ett bra sätt att få överblick.