Hur man skapar en Agenda inom KBT

Att ha en plan och steg gör det enklare att ta de rätta stegen i samtalet som gör att ni faktiskt kommer från punkt a till b.

Det andra viktiga här är att det är en tankeprocess, reflektioner som görs under och efter samtalet så om du använder den här metoden för att prata med till exempel din son så var medveten om processen och att ni behöver ha tid tillsammans för att kunna ta hem segrarna och se hur ett förändrat beteende, ändrar tankarna som sedan ändrar livets förutsättningar.

Det första steget är att prata om känslor, tankar, fysiska reaktioner och beteenden.

Någonting snurrar i huvudet, man känner känslor, efter det en fysisk reaktion och man beter sig som man alltid har gjort i den här situationen.

Men genom att stanna upp och faktiskt inse att man är värd att titta på vad det är som har hänt kan man också hitta nycklarna till att kunna ändra sitt beteende.

 1. Vad är det som har hänt?
  Det kan vara svårt att berätta om någonting som har hänt, det var därför som det första kapitlet handlade om tillit och hur man skapar det. Att möta sig själv och de tankar man har är jobbigt, speciellt om man känner sig dum inför en situation.
  Det är därför det är så viktigt som vuxen att “bjuda på” när man själv har känt sig otillräcklig, tagit fel beslut, och så vidare.
 2. Att kunna se skillnad på tankar och känslor. Hjärnan tar gärna till överord, dessa överord stressar systemet och förstärker känslan av obehag så att prata om hur vi använder våra ord och dra ner på tonen inom oss är en bra investering.
  “Det känns som att jag aldrig får en chans” det man menar egentligen är “Jag tänker att jag kommer aldrig att få en chans”. Bara den vetskapen gör att man har kommit en bra bit på väg. Jag tänker någonting, jag kan ändra min uppfattning, få andra referensramar och jag kommer tänka någonting annat och då kommer jag också att få en annan känsla i kroppen.
 3. Att jobba med skala ett till tio (där ett är noll stress och tio är den värsta stress man har haft) hur man upplever situationen gör att man kan se hur man faktiskt påverkar sitt mående med tiden genom förändringar i sitt beteende.
 4. Identifiera problemet – Jag är trött – Jag går och lägger mig sent varje kväll – hur känns det att alltid vara trött? Hur påverkar det fokus? Hur påverkar det dina relationer? Vad behöver du lära dig om sömn, vilka förutsättningar skapar bra sömn, varför skulle det vara värt att ändra på ditt beteende? och så vidare, vi är omedvetna, vi förstår inte vilken makt vi har över våra liv förrän frågorna ställs.
 5. Ifrågasätt tankarna. För vems skull är du uppe så sent på kvällarna? Vad händer inuti dig när du tänker på att du har varit uppe för länge på kvällarna länge nu? (skuld? svårt att förändra tankarna och göra om och göra rätt).
 6. Hur kan man ändra beteendet man har, hur kan man gå vidare till någonting nytt, vad skulle man få för fördelar om man gick och lade sig i tid.
 7. Gör upp en plan med delmål som man ska prata om x dagar igen. Viktigt att man själv håller löftet och inte tjatar utan tillåter personen att själv lista ut hur hen ska klara av att ändra tankar, beteende och vanor, att hen får misslyckas och inte måste klara av det med en gång varje kväll.