Målmedvetenhet

VAD ÄR MÅLMEDVETENHET FÖR DIG?

Kan målmedvetenhet missbrukas? Vad innebär det att vara holistiskt målmedveten?
Gör egna reflektioner kring målmedvetenhet i ditt eget liv. Har du kanske satt för låga mål? Har du egentligen behövt fler delmål?

Kontroll

UPPGIFT – reflektion

Var någonstans ser du kontroll? Jämför kontrollen mellan människor och hav, människor och natur och så vidare. Fundera på hur du vill se på dig själv när du tänker på kontroll, tillit till dig själv och din inre kunskap och så vidare.

Utmaningar

Vad är en utmaning? Vad är det som gör att vi kallar det en utmaning? Och hur påverkar det oss att vi möter en utmaning?

Det finns utmaningar som känns överväldigande – omöjliga att lösa – men som man finner sig helt plötsligt på andra sidan och mot alla odds har inte bara klarat av utmaningen men också vuxit med utmaningen.

UPPGIFT reflektioner

Hur har du sett på utmaningar tidigare jämfört med nu?
Finns det någon utmaning som du absolut inte skulle klara av? Är du helt säker på ditt svar?