Överlevnadssystemet

Kallas också omsorgssystemet

Är uppdelade i tre delar:

Trygghetssystemet

Upptäckarsystemet

Hotsystemet

Hot/stressystemet –

Kroppens försvars- och överlevnadssystem som i mänsklighetens begynnelse skapades för att skydda oss mot faror och hot. När detta system är igång 24/7 skapas mer inflammation i kroppen och immunförsvaret går ner fort.
Att ha igång det här systemet kan vara någonting som är inlärt och som man har fått med sig ifrån sin uppväxt.
Lugnt kan kännas hotfullt och meningslöst först. Men när väl systemet har reparerat sig och balanserat sig kommer ett nytt lugn som man aldrig tidigare har upplevt under en sådan konstant lång tid.
Många tittar sig i spegeln och känner inte igen sig efter att de har lärt sig att lugna ner och trygga sitt system.
Det tar bara fyra dagar från det att du börjar meditera 15 minuter per dag tills du har stärkt ditt immunförsvar med 50%.

Utforskande- och prestation systemet –

Skapar positiva känsloupplevelser som intresse, nyfikenhet och engagemang.
Det är viktigt att sätta sig i situationer där vi om och om igen ser till att vi hamnar i gynnsamma miljöer för att stärka vårt överlevnadssystem och en viktig del är att ta sig till positiva upplevelser, själv bjuda in till nyfikenhet och engagemang. Att fokusera på sitt hjärtas röst istället för sitt ego och sin rädsla.

Trygghetssystemet –

Aktiveras när vi bara är och tar det lugnt och ger tid för kroppen att återhämta sig. Återhämtning, hämta kraft från skog och natur, från goda vänner, från lugnet inom sig själv är en stor del till att helande och balansering aktiveras.

Limbiska systemet

Finns i stora hjärnan – består av amygdala, hippocampus och hypothalamus

Balanserar vår kroppsmiljö – temperatur, flykt och försvar, adrenalinpåslag, biologiska klockan, sexualfunktionerna, känslolivet med mera

Vid stress påverkas minnet och hur man kan kontrollera sina känslor.

Amygdala – känsloreaktioner som tex rädsla, vid fara och larm, lagrar omedvetna minnen, starka minnen, trauma minnen,

Hippocampus, Skapar medvetna minnen, arbetsminne långtidsminne. Vi kan orientera oss i våra miljöer pågrund av hippocampus.

Skadas av stresshormoner som gör att vi glömmer mer.

Läkare med ett stift i handen till en patient som hade glömt drog sig tillbaka vid nästa möte – alltså ett omedvetet minne.

Hypothalamus

Styr homeostatiska funktioner som:

Kroppstemperatur, vakenhetsrytm, hunger, törst, hormonbalans.

CORTEX

Ju bättre din cortex mår desto lättare har du för att lära dig och ta in ny information. Här har vi uppfattning, minne, hur vi associerar till det vi ser händer runt oss, här drar vi slutsatser, här är första reaktionen innan vi gör någonting.

Ett cortex ur funktion på grund av tex stress, oro, depression och så vidare kan reparera sig, det tar tid – hur mycket tid beror på hur mycket du är beredd att investera i en miljö som är gynnsam och som hjälper din hjärna att läka sig.

Att hjälpa hjärnan gör man genom att :

Göra en sak i taget. Multitasking skadar din hjärna, skapar stresshormon mm

Att få all information som vi behöver men inte all information som finns på nätet.
Utan att få den information som är relevant och vad som är viktigt för att du ska kunna komma framåt räcker.

Distraktion – förhindra att information som kommer in utanför det som du vill arbeta just nu hjälper cortex att kunna fokusera på just det som du behöver göra just nu.

Stora ideer – att du vågar tänka stora tankar om dig själv och om ditt liv och vad du verkligen vill göra och du fokuserar på dina stora drömmar – det stärker, skapar nya nervbanor som hjälper dig framåt.

Att skriva ner det som är viktigt – avlasta hjärnan så den inte behöver hålla ordning på all information.

Fira – hur du startar din dag spelar roll, hur du tar hem segrar påverkar hjärnan positivt.

Ta tag i de jobbigaste sakerna på morgonen – helst inom de två första timmarna – de behöver bli hanterade och du hjälper hjärnan att slappna av.

Gå utanför din komfortzon – efter du tänkt nya tankar och du har satt upp nya visioner – så är det dags att gå ut och använda dig av att din hjärna och din inspiration har kunnat uppfinna det här framför dina ögon.
Nu är det dags att pröva det i verkliga livet.
Att göra är nyckeln till frihet.

GÖR

GÖR

GÖR

Hjärnan

Hjärna och hjärta är sammankopplat och de tillsammans skapar gynnsam miljö för kroppen att helas.

Det finns mycket forskning som visar på hur immunförsvaret går upp när man mediterar. Det räcker med 10-15 minuter per dag som är fokuserade på att du ska känna kärlek och vänlighet för att ditt immunförsvar ska gå upp 50%.

Vår hjärna är stark sammankopplad med vårt mående.
Eftersom vi normalt sett inte är tränade att medvetet förändra våra tankar – förändra vårt beteende, förändra vår miljö för att skapa en mer gynnsam miljö för kropp och själ sliter vi mer än vi behöver.
Genom medvetenhet kan vi planera och strukturera vårt liv och när vi gör det på rätt sätt svarar kroppen med att reparera och skapa nytt DNA som är bättre än det varit tidigare, mer vitaliserat och starkare.

Uppgift – reflektion

Har du skapat en gynnsam miljö för din hjärna? Lever du ett liv som hjälper och stöttar din hjärna?
Känner du att du orkar vara medveten i dina tankar?
Behöver du ändra på någonting för att du ska kunna få högre energi och medvetenhet? – om ja, ge exempel på hur du kan arbeta med din miljö för att stärka dig själv.