Compassion med hjälp av skrivande

    Del ett:    Vad upplever du som du inte tycker om hos dig själv? Det finns flera lager av att känna sig imperfekt, känslor av misslyckanden och otillräcklighet kryper sig på och kan gå så djupt att vi känner skam.  Alla andra känslor känner vi...

Mindfulness – Övning Daglig Check-in

När du startar dagen, när du åker till arbetet, gör den här övningen. Vi vill bygga upp motståndskraft mot svårigheter – alla övningar du får genom hela kursen kommer bit för bit att göra dig tåligare, bättre rustad för att stå emot när de hårda tankarna kommer,...