Medvetenhet

Välkommen in i medvetandets mystiska värld!

Medvetenhet är perceptionen av en upplevelse inom oss själva, själslig eller spirituell.
Medvetenhet om det som sker utanför oss själva som skapar en medvetenhet inom oss själva.
Medvetenhet som skapas tack vare ett intresse, känsla, tanke och så vidare.
Medvetenhet genom det som samhället, familj med mera influerar oss till.
Inom till exempel Buddhismen ifrågasätter man den medvetenhet som samhället har lärt oss, här är livet som fenomen det stora, och därför ska man ifrågasätta allt som inte är frid.
Att egot är det som styr medvetandet och då kan det inte bli annat än problem.
Vi äger, vi klagar, vi gör, vi upplever med medvetandet alltså “är” vi inte bara.

Enkelt kan man säga att allt du upplever är medvetenhet – vare sig det är en illusion – en tanke – en syn och så vidare.

Vår medvetenhet förstärks genom våra sinnen.

När vi är två personer som tittar på samma föremål och oberoende av varandra skulle beskriva det skulle inte orden falla exakt likadant. Föremålet kan väcka känslor hos den ena för hen associerar det med en jobbig händelse och för den andra personen är den ingenting viktigt alls.

Samma sak är det med vårt medvetande, vi upplever någonting – vi beskriver det men efter ett tag kan vi ha en annan upplevelse av vad vi upplevt.

Att det händer saker i hjärnan när vi ser, känner, upplever har dokumenterats länge och även vad som händer när delar av hjärnan inte fungerar som den ska.

Enkelt kan man säga – du upplever någonting – utan tankar – observerar det som händer eller du lägger till tankar, det du blivit lärd genom skola, hem, samhälle, dina gamla erfarenheter och dina sinnen.

Vad man aktiverar påverkar hur vi upplever vår medvetenhet.

Vad vi vill inom compassion är att möta oss själva här och nu – till exempel där vi sitter med den här texten framför oss, och när  ett gammalt minne dyker upp i medvetandet så vill vi ha utvecklat så mycket medvetenhet kring det space inom oss som vi har och möta smärtan, acceptera den och ge den compassion för vad som har gjort att den har fastnat i oss och för att sedan ta hand om oss själva.

Så vi använder vårt medvetande till både upplevelsen och observationen samtidigt.

Indianerna som utvecklat shamanism har genom tiderna använt sig av olika metoder för att kunna närma sig sin medvetenhet med hjälp av till exempel hypnos, meditation, trans, ritualer för att närma sig sina förfäder för att få svar – kunna heala sig och så vidare. En shaman kan kommunicera till andra själar (spirit)