Värderingsövning

Dina värderingar är viktiga.

Dina värderingar är meningsfulla.

De spelar en stor roll i vilka beslut du kommer ta i framtiden om du har de klart för dig.
Att rangordna betyder egentligen inte att de andra punkterna du har skrivit upp inte är viktiga.
Detta här är för att tydliggöra för dig själv. Vi säger att du skriver på dina lappar hälsa och vänner.

När du rangordnar så väljer du din hälsa före vänner – om du nu vet att du behöver prioritera din hälsa för att orka med vänner, jobb med mera så blir det lättare att säga nej nästa gång istället för att köra slut på dig själv.

Det är viktiga övningar det här, utmattande och tröttsamma emellanåt men nödvändiga.

Vad är viktigt för dig?  tex fritid

Vad sätter du värde på?  att kunna åka till min stuga

Vad är meningsfullt för dig?  att spendera min lediga tid i min stuga

Skriv på ett papper eller i datorn vilka  tio värderingar som du vill ha med dig i livet som det känns just nu.
Efter du skrivit ner dom prioritera dom i rangordning vilka som ska komma överst och så vidare.

Nu sätter du dig i lugn och ro och besvarar varje värdering du har skrivit upp

Varför är den här värderingen viktig?

Vad ger den mig?

Hur skulle ditt liv vara utan den riktlinjen i ditt liv och vad ger det dig att ha den värderingen?

Övning Ringa in 5-8 värderingar

Det första vi ska göra är att du får titta på orden nedanför och skriva ner mellan fem till åtta ord som du värderar högre än de andra.

PUNKTLIGHET                      EFFEKTIVITET                  KONFLIKTHANTERING

VÄNNER                                HÖG LÖN                          SLÄKT

KONSTRUKTIV KRITIK KAN GES/TAS     ÄRLIGHET      TILLFÖRLITLIGHET

FAMILJEN                  KVALITET            VÄRDE FÖR PENGARNA

DESIGNERSAKER          LOJALITET       SNABBHET      NOGGRANNHET

BOENDET      MILJÖMEDVETENHET       ALLA SKA FÅ EN ANDRA CHANS

RESULTAT          STABILITET              DELIGERING        NÖJEN

PRESTERA        LYDNAD         FRIHET                 KUL LIV          TRYGGHET

HELHETEN           TILLIT                   UPPSKATTNING             HÄLSA

BERÖM             TYDLIGHET               STATUS      INITIATIVFÖRMÅGA

FLEXIBILITET              PERSONLIG UTVECKLING         COMPASSION

EMPATI            ATT HJÄLPA ANDRA             VARA TILLGÄNGLIG

EXAKTHET          SAMARBETE      UTBILDNING    PERFEKTION

RESPEKT             KARRIÄR         EGENTID       OMTANKE       MOD

KOSTNADSMEDVETENHET             MORAL OCH ETIK        SNÄLLHET

VÄNLIGHET             RESOR                  KVALITET               SOLIDARITET

JÄMSTÄLLDHET          NYFIKENHET