Små löften

Det vi skapar nya vanor kring som är hälsosamma för oss själva hjälper oss att våga vara mer medvetna – vi upptäcker hur vår dag har gått enklare och med mindre friktion. Bara för vi medvetet har skrivit ner våra nya tankar och rutiner. PDF-hjartoppningLadda ner...

Små löften

När vi skapar nya hälsosamma vanor hjälper det oss att bli mer medvetna. Vi märker hur vår dag flyter lättare och med mindre motstånd. Detta beror på att vi medvetet har dokumenterat våra nya tankar och rutiner. PDF-hjartoppningLadda ner SMÅ LÖFTEN...