ACT
  – ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY –

”Acceptance and Commitment Therapy” som är en fördjupning av KBT. Inom ACT utgår man från att alla beteenden är inlärda och kan läras om. Det är oftast i vår strävan att undvika obehag i livet som problemen uppstår. Ju mer vi försöker undvika obehag, såsom ångest och rädsla, desto mer ökar det.


VAD ÄR ACT?

ACT- Acceptans handlar om att acceptera det som vi inte kan påverka, och lära oss att släppa taget. Att kämpa emot gör det bara värre. Däremot kan du förhålla dig till det som tynger dig så att det inte får orimligt stort inflytande över ditt liv. I ACT arbetar man med att vara här och nu och acceptera alla tankar och känslor och förstå sina värderingar. Om vi lyckas leva våra liv i enlighet med våra värderingar ökar livskvaliteten och därmed också vår psykiska hälsa.

Varför vill man lära sig om ACT?

Det kan vara att man bär på någonting som känns omöjligt att förlåta, någonting som gör så man känner att man inte kan ta vara på sin vardag på bästa sätt för tankarna går hela tiden tillbaka till vad som har hänt och hur illa man har blivit bemött.

ACT tar aldrig bort det som hänt, förminskar aldrig det man varit utsatt för, man behöver aldrig känna att personen som utsatt dig för någonting ska vara ett offer, eller att du ska behöva glömma vad som har hänt.

ACT handlar om att ta tillbaka makten över sitt liv och sin tid. Om att lära sig tekniken för man vill skapa ett space inuti dig som är bara ditt och där du kan vara kreativ.

ACT handlar om att: Acceptera att det som har hänt går aldrig att få ogjort. Däremot ska inte förövaren, händelsen få äga varje minut av din vardag – du tar makten över nuet.

Vad ACT är

Att känna sig själv och förstå var man är och vart man är på väg

Vad triggers är

Jobbiga tankar

Var man sitter fast och hur man kommer vidare.
Ingår i Holistisk Coach utbildning