Själv-Compassion


Med hjälp av Compassion arbetar man medvetet för att möta sina tankar, känslor och beteenden med compassion.

Olika tekniker hjälper oss att träna upp ett förhållningssätt som ger ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till oss själva.
Detta i sin tur ger stora fördelar för vårt kemiska system inuti oss och vår stresshormon går ner.
Att bemöta sig själv med själv-kärlek och vänlighet ökar vår självkänsla och våra tankar lugnar ner sig och vi får ett klarare seende över var vi är i livet och vad vi behöver göra.

Ingår i Holistisk Coach utbildningen

Vad compassion är och inte är

Går igenom de tre system som påverkar vårt mående
Hotsystemet
Drivsystemet
Trygghetssystemet

Varför obalans har skapats

Hur man tränar medkänsla

Hur man tränar compassion med mera.