KBT är en förkortning av Kognitiv Beteendeterapi och är idag en av de främsta behandlingsmetoderna vid psykisk ohälsa. KBT utgår från att göra dig medveten om de tankar, känslor och handlingar som blir konsekvenser och beteenden, som inte gynnar dig i ditt vardagliga liv.

Det här är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod, som är mycket användbar och effektiv för att förändra destruktiva vanor och beteendemönster till gynnsamma livsstilsförändringar. En metod som har visat sig ha ett relativt snabbt, positivt och varaktigt resultat.
Hur man sätter upp mål

Struktur för samtal

Vad är problem – och hur identifierar vi det

Känslor – Kroppsliga symptom och Beteenden

Hur du identifierar dina tankar

Vad skapar problemet egentligen och hur vi balanserar upp tankarna

Beteende – omedvetna som blir medvetna som ger förändring

Kraftfulla frågor

Reflektionsfrågor

Coachingfrågor

Skapa din egen verklighet

Frågor för att checka in hos dig själv för att hitta harmoni i ditt liv.
Ingår i Holistisk Coach utbildning