Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

VARMT VÄLKOMMEN FINA DU!

Bönerna är till för dig och för att stärka din egen andliga sida. Varje persons inre är personligt och det är bara mellan dig och orden som du möter här som arbetet sker.

Jag förväntar mig inte att du ska reagera på ett visst sätt, att du ska agera eller på något annat sätt känna att du behöver prestera efter bönerna/välsignelserna. De landar precis där de ska landa och de gör sin egen resa inuti dig precis som böner gör i mig.

Uppgifterna däremot vill jag att du tar dig tid och skriver ner dina reflektioner. De kommer att göra att du dubblar din tillit och vad du kan åstadkomma med böner i livet.

Jag använder mig enbart av ljudfiler eftersom böner ska tas emot utan intryck, de är riktade direkt till dig och jag är bara ett instrument.

Till dig <3

VÄLKOMMEN!