Att förstå och läka mammasåret är otroligt viktigt för att kunna leva sitt liv i sin fullaste potential. När man inte har läkt mamma såret har man en eller flera utav dessa symptom:

  • Skuld känslor av att någonting är fel på dig.
  • Förminskar dig själv, känner ett behov av att visa dig liten och mindre smart för att bli älskad.
  • När någonting går bra i livet kommer katastrof tankar om varför det inte kommer att vara.
  • Lättare för att ta hand om andra än dig själv.
  • Tävlar alltid med andra kvinnor, vill vara bättre än alla.
  • Själv-saboterar.
  • Kontrollbehov.

I den här kursen kommer du att lära dig:

Dottern som försöker rädda mamman samtidigt som hon sjunker själv – vad kan man göra åt det?

Det outtalade mellan mamma och dotter och energin det tar.

Vreden och ilskan.

Hur länge mamma såret har funnits och varför.

Vad händer om man inte läker mamma såret.

Fördelar med att läka mamma såret.

Hur man läker mammasåret.

Privat facebook grupp finns här för dig att ställa frågor och få uppföljning