Aktuell status
Ej anmäld
Pris
7 500,00 kr
Kom igång
eller
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Canva hur man jobbar där
  • Hur man bygger upp content strategiskt
  • Hur man använder mailchimp
  • Du kommer att skapa konton som växer och som kommer att ge andra behållning av det som du vill dela med dig av.
  • 8 veckor kurs

Sociala medier Facebook Instagram och LinkedIn.