Kurskatalog

Se nedan för mer information

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) – Prata hemma

Känslan av att hela tiden vara i beredskap, att kroppen och hjärnan inte är här och nu och känslan av att bara vara under dagen har mer eller mindre försvunnit helt – då är det antagligen dags att försöka nysta i vad det är som har hänt och hur du kan gå vidare.
Alla hamnar i kris emellanåt – men när man själv mår dåligt känner man sig ofta ensam och tror att ingen annan är där man själv är och då vet man inte heller hur man ska prata till sina nära om det man går igenom.
Ibland vill man inte prata med någon i familjen utan man vill prata med någon som ägnar all tid bara åt en själv och inte pratar en minut om sina egna problem utan faktiskt aktivt lyssnar för att förstå och hjälpa dig framåt.
Vi har beteende mönster som håller oss tillbaka som vi inte är medvetna om. KBT är då ett bra sätt att få insikter, komma vidare och fokusera på det du verkligen vill i livet.

KBT är en förkortning på Kognitiv Beteendeterapi – fördelarna är många och forskningen visar att det är en användbar och effektiv metod för att:

  • Den är rationell och går rakt på sak, vilket enkelt skapar verktyg för att ta dig framåt.
  • Det är en terapiform som inte kräver lika många sessioner som många andra terapiformer.
  • KBT hjälper dig att bli bättre fort för att sedan fokusera på hur du känner dig, detta för att du ska få resultat som tar dig ur det sinnestillstånd du är i idag.
  • Det är en strukturerad form av terapi vilket kan kännas bra för klienten.
  • Det är en beprövad terapiform med mycket forskning som visat på fördelarna.

Efter du gått i KBT-prat hemma kommer du ha många nycklarna att arbeta med i ditt liv.

C

Till vem passar KBT?

N

För dig som har rädslor, stress, panikångest, ångest, sorg, beroende, sömnproblem, tvångstankar, fobier med mera.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Att acceptera och hänge sig
ACT är en vidareutveckling av beteende terapi (såsom KBT)
Inom ACT ser man över inlärda beteenden som är inlärda och kan läras om.
Undvikandet i livet tar mycket energi – inom ACT arbetar man medvetet för att först acceptera för att sedan gå vidare.
Det som har varit går inte att ändra på – däremot går det att skapa en annan framtid.
Att känna sig tyngd och låst i sitt tankesätt är helt normalt, genom att öppna olika dörrar försiktigt så kan man bit för bit släppa kontrollen över sitt tankesätt, få mer space inom sig och kunna utveckla helt andra sidor i sitt liv.
ACT strävar hela tiden efter att du ska hitta dina egna livsvärderingar – hitta vägar för att leva enligt dom – så att du ska känna att du har ett fullvärdigt liv.
Det är mycket intressant att gå utbildningar inom ACT och det har också en stor helande effekt på livet när man arbetar med det.

Du får bland annat lära dig de olika stegen som ingår i ACT.

Observera, nyfikenhet, gör plats, mjukna upp runt det, lär dig att hålla det med en lätt känsla.

C

Vem passar ACT?

N

För dig som har oönskade tankar, känslor och fysiskt obehag, gamla minnen som gör ont - och som vill lära sig stegen som tar dig igenom där du är idag och ut till ett nytt synsätt - ett nytt sätt att agera och ett nytt sätt att se på det du har gått igenom.

TRAUMA

Trauman kan skapas från att vi är bäbisar, vi kanske inte kommer ihåg med vårt minne men vår kropp kommer ihåg och reagerar med olika sorters symptom.
Att prata om trauman har varit tabu och någonting som inte har varit till för allmänheten.
SoulWise Academy vill på olika sätt informera och lära ut om de olika trauma formerna det finns, om hur vår kropp fungerar med trauma i kroppen och olika tekniker för att ge lättnad.
Idag finns det mycket forskning som förklarar det kemiska i kroppen som pågår när man upplever till exempel PTSD.
Att förstå vad som händer kemiskt är viktig del i att förstå sig själv.
Eftersom reaktionerna av trauma i kroppen kan vara omdevetna – de har blivit en del av vardagen – så kan övningar och fakta hjälpa till en stor bit på vägen.
Att lära sig om olika tekniker för att lätta på bördan är någonting som är viktigt.
Det är ett jobb att möta sitt trauma så man behöver ha mycket omtanke och varsamhet för sig själv och det man har gått igenom under tiden som man helar sina sår.
Kurser och webbinar kommer upp på SoulWise Vänner och här på hemsidan med utförlig information inom vilket område vi utbildar varje gång.

.

C

Till vem passar kursen Trauma?

N

Till dig som har försökt att ändra på dina beteenden men förstår inte varför det inte går.

N

Du som lätt känner dig nästan alltid rädd men vet inte varför.

N

Du har upplevelser av att kroppen är avstängd.

N

Du arbetar med utsatta personer.

Compassion

Forskningen inom Mindful-Self-Compassion visar att om man använder sig av de olika teknikerna inom Compassion kommer din stressnivå att minska, du kommer få ökad närvaro, din inre skuldkänsla för allt du inte gör kommer minska och du kommer få en mindre stressad hjärna vilket i sin tur gör så att du tar bättre beslut.

Här är de tre grundstegen som du bland annat lär dig i kursen Compassion.

  1. Sätt ord på det du känner, om du kan sätta ord på det kan du också också lösgöra dig ifrån det. Aktiviteten i amygdala minskar när du mjukt säger till dig själv: Det här är ilska.
  2. Känn känslorna i kroppen, om du vet om att du har känslor så kan du också bemöta dom med kärlek och omtanke. Om du är arg så lägger du fokus utanför dig själv och stressen ökar. Lägg fokus inåt, lugna ner, ta hand om dig.
  3. Mjukna, trösta och lugna – tillåta. Att först förstå att dina känslor är övergående, rent intellektuellt, sedan ge ett kärleksfullt accepterande: att just nu är det svårt.

Med mjukna menar man: fysisk medkänsla.
Med trösta och lugna menar man: känslomässig medkänsla.
Med tillåta menar man: mental medkänsla.

Stilla dig och ge dig själv compassion – du kommer få ett så kvalitativt liv om du medvetet lägger ner tid på dig själv och dessa tekniker.

C

Till vem passar kursen Compassion

N

Du vill lära dig själv-compassion för din egen skull

N

Du arbetar med att hjälpa andra och behöver verktyg för att ta hand om dig själv.

N

Du tar hand om en sjuk anhörig och börjar bli empatitrött.

N

Du börjar bli utbränd och behöver stilla dig och ta hand om dig själv men vet inte hur.

TACK-metoden

 

8 månaders utbildning som täcker alla fyra områden.

Du går igenom utbildning i Trauma, ACT, Compassion och avslutar med KBT.

Det här är en utbildning som du kommer ha nytta av på många plan.

Din medvetenhet kommer att öka, du kommer få verktyg som gör att du tränar upp dig så när det blir tufft i livet så sitter kunskapen både i huvud och i kropp vilket kommer att hjälpa dig igenom även mycket stressiga situationer.

Den här kursplanen har du tillgång till under 18 månader istället för det normala 12 månader.

SoulWise Vänner ingår kostnadsfritt i sex månader.

N

Till vem passar TACK-metoden?

N

Till dig som vill arbeta igenom Trauma, ACT, Compassion och KBT

N

Du som satsar på att få en komplett bild av de olika ämnena för din egen skull, för din familjs skull, för ditt arbetes skull.

MEDLEMSPORTAL Soulwise Vänner

 

Medlemssidan är till för privatpersoner som vill utbilda sig själva inom trauma, compassion, kbt och act.

De som idag arbetar med människor på olika sätt, till exempel inom vården, är coacher med mera.

Vem är du?

Du är till exempel:

En person som vill kunna prata bättre med en anhörig hemma

Du är en person som varit utbränd och gett mycket till andra men inte till dig själv.

Du är en person som vill vara med likasinnade som vill hela sig från trauman och lära dig om olika tekniker för att komma fram till vad du behöver och kunna växa i lugn och ro i en trygg miljö.

Du vill kunna använda dig av metoderna i ditt arbete.

Du är en anhörig som tar hand om en sjuk person hemma och vill ha verktyg för hur du kan ta hand om dig själv också.

Du har haft svårt för att släppa en händelse som du tycker drar för mycket energi i ditt liv, energi som du nu vill ge till dig själv, dina barn, dina intressen.

Du står still och vet inte hur du ska sätta upp delmål och mål i livet.

Du har svårt med dåligt självförtroende och vill bli tryggare i dig själv.

Du vill skapa bättre rutiner som ger dig bättre förutsättningar för att skapa ditt drömliv.

Du vill förstå hur allt hänger ihop, trauma, stress, helande, act, kbt och compassion.

Vad ingår och hur fungerar  SoulWise Vänner Medlemsportal?

Medlemsportalen har sekretess. Allt som sägs där stannar där.

Du har tillgång till Facebook gruppen SoulWise vänner där du möter likasinnade.

SoulWise vänner Medlemsportal

Den här medlemssidan är till för de som vill utbilda sig själva inom trauma, compassion, kbt och act.

 

N

Till vem passar Medlemsportalen?

N

Verktyg och utbildning inom TACK-metoden

N

Vill vara uppdaterad med de senaste nyheterna.

N

Vill vara med likasinnade.

Soulwise academy

Online

VI FINNS FÖR DIN SKULL

 

Alltid öppet

Vi svarar inom 24 timmar vardagar från info@soulwise.se