Vad är KBT

JAG TÄNKER – JAG KÄNNER – JAG GÖR Vad är KBT? KBT en vetenskaplig behandlingsmetod som bygger på Kognitiv psykoterapi – våra tankar och hur vi bearbetar information tillsammans med Beteendeterapi som bygger på inlärningsteori.  Ordet kognitiv betyder...