Obalans – harmoni

Inom compassion undviker man balans och obalans som definition. Att söka balans betyder att man ska upp eller ner för att hamna rätt. Om vi söker harmoni är spannet större, det finns ingenting annat vi söker – bara harmoni. Däremot kan man ha obalans i sin...