Känslor

Känslor med Maria Linde https://soulwiseacademy.com/wp-content/uploads/2023/05/Kanslor-vad-ar-de-och-hur-hanterar-vi-dem_-Kan.mp3 “Känslor – vad är de och hur hanterar vi dem?” Känslor är en naturlig del av mänsklig upplevelse. Vi upplever en mängd...

Känslor

Vi upplever olika uttryck i våra kroppar, uttrycken, våra känslor spelar inom oss, de har ett eget språk och det är inte alltid som vi har rätt ord att sätta på känslan. Känslor byggs upp. De byggs upp beroende på hur mycket vi har varit tillsagda att inte uttrycka...