Tekniker Själv-compassion

‘   En coach med självmedkänsla med Maria Linde https://soulwiseacademy.com/wp-content/uploads/2023/05/Fordelarna-med-att-beharska-och-pa-olika-satt-visa.mp3 Fördelarna med att behärska olika självmedkänsla tekniker: En guide för coaches Inledning: Som...

Tekniker Själv-compassion

‘   En coach med självmedkänsla med Maria Linde https://soulwiseacademy.com/wp-content/uploads/2023/05/Fordelarna-med-att-beharska-och-pa-olika-satt-visa.mp3 Fördelarna med att behärska olika självmedkänsla tekniker: En guide för coaches Inledning: Som...