Träna upp din medvetenhet

Att träna upp sin medvetenhet är en del i att få balans i ditt system. Fördelarna är många – när du agerar medvetet kommer du vänta in dig själv innan du agerar, du kommer bli mer och mer i linje med dina inre värderingar. I det här avsnittet kommer vi gå igenom...