Trygg i din kropp

Vi återkommer till vår kropp på ett eller annat sätt. Vår kropp har så mycket intelligens och visdom inuti sig, en visdom som pratar ett helt annat språk än det som vi kallar våra tankar. Ju fler ord vi har för att beskriva känslor desto enklare är att det veta hur du...

Trygg i din kropp Vecka 4

Vi återkommer till vår kropp på ett eller annat sätt. Vår kropp har så mycket intelligens och visdom inuti sig, en visdom som pratar ett helt annat språk än det som vi kallar våra tankar. Ju fler ord vi har för att beskriva känslor desto enklare är att det veta hur du...