Trauma

Trauma ingår i Holistisk Coach utbildning

Vad är trauma och hur uppkommer det i kroppen
Det inre barnet
Olika känslor
Vad är stress
Hur blir man medveten om vilka känslor man har i kroppen
med mera